Thông tin cá nhân
Tên đầy đủChưa có thông tin
Tên đăng nhậpphamtien151
Ngày sinh15/01/1991
Giới tính
Địa chỉ - Quận Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng
Quốc giaChưa có thông tin
Sở Thích