Thông tin cá nhân
Tên đầy đủChưa có thông tin
Tên đăng nhập0869695841
Ngày sinh23/10/2000
Giới tính
Địa chỉ - Huyện Trảng Bom - Tỉnh Đồng Nai
Quốc giaChưa có thông tin
Sở Thích