Thông tin cá nhân
Tên đầy đủChưa có thông tin
Tên đăng nhậptmtuan.lan
Ngày sinh15/06/1987
Giới tính
Địa chỉ - Thị xã Kiến Tường - Tỉnh Long An
Quốc giaChưa có thông tin
Sở Thích