DANH MỤC ĐỔI ĐIỂM NHẬN QUÀ

45 điểm

50 SMS nội mạng

GEN50

120 điểm

40 SMS ngoại mạng trong nước

GEN40

205 điểm

50 Phút gọi nội mạng VNPT

KISS50

325 điểm

1GB Data tốc độ cao

HOT1

425 điểm

30 Phút gọi ngoại mạng trong nước

KISS30

970 điểm

3GB Data tốc độ cao

HOT3