trinhmauthin
Tự tin 400
02/05/2020

Anh em cho hỏi, Freedoo còn chi trả thù lao bán hàng không ah ?

hungbong8888
09/05/2020

Họ vẫn trả mà bạn. Bạn đc mấy tháng rồi