duongvtt1993
Kết nối
14/05/2019

mình vừa bán gói linh hoạt cho khách hàng vậy hoa hồng nhận như thế nào vậy mọi người chỉ mình với

jangjang
27/05/2019

Theo mình biết gói linh hoạt đâu có được được tính hoa hồng bạn nhỉ?