thanhhv.bgg
Kết nối
29/03/2019

em muôn làm CTV bán sim và các gói cước nhưng chưa biết được hưởng như thê nào. ai giup e vợi ạ

thuannb
07/04/2019

chưa thấy, triển khai đc j

adminfreedoo
08/04/2019

Bạn tham khảo tại https://freedoo.vnpt.vn/ctv/huong-dan/chinh-sach-hoa-hong