jangjang
Kết nối 3
12/03/2019

Có lưu ý nhỏ đó là dung lượng được cộng ưu tiên sử dụng trước các gói data thuê bao đang có. Khi sử dụng hết 5GB khuyến mại. Nếu thuê bao đang có gói data sẽ trừ theo gói data đang sử dụng. Còn nếu thuê bao không có gói data nào khác: dừng truy cập để tránh phát sinh chi phí cho khách hàng.