centric123
Phá cách 89750
29/01/2019

Tại trang web http://esim.vinaphone.com.vn, người dùng iPhone có thể đặt trước VinaPhone eSIM với 2 hình thức. Trong đó, hình thức đổi eSIM được áp dụng với những khách hàng đang sử dụng SIM vật lý thông thường muốn đổi sang eSIM. Việc chuyển đổi sẽ được VinaPhone thực hiện online, khách hàng không cần ra điểm giao dịch của VinaPhone. Hình thức đăng ký eSIM mới sẽ áp dụng với những khách hàng muốn có thêm số thuê bao mới dưới dạng eSIM. Các khách hàng đăng ký đặt trước eSIM sẽ được VinaPhone miễn phí phát hành eSIM.