centric123
Phá cách 89750
29/01/2019

Sau khi thử nghiệm thành công, VinaPhone dự kiến chính thức cung cấp eSIM cho người dùng trong tháng 2. Khách hàng có thể đặt trước online từ hôm nay để được ưu tiên.