jangjang
Kết nối 3
23/01/2019

Thấy mọi người nói làm CTV Freedoo sẽ được giảm giá gói cước, sử dụng gói cước bình thường rẻ hơn rất nhiều. Có ai biết là giảm bao nhiêu % không?