Theo tham khảo dịch vụ chuyển mạng giữ số đã được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới như: Tại Tây Ban Nha, sau 5 năm triển khai MNP, Vodafone có 105.000 thuê bao chuyển ra nhưng có 129.000 thuê bao chuyển vào. Nghĩa là Vodafone tăng được 24.000 thuê bao từ MNP. Tại Ấn Độ, Airtel tăng 38 triệu thuê bao, Vodafone tăng 44 triệu thuê bao.
Tuy nhiên, MNP ở một số nước không làm tăng giảm quá nhiều thị phần của các nhà cung cấp dịch vụ. Tại Brazil, Malaysia tỷ lệ khách hàng sử dụng MNP là rất thấp. Với Brazil chỉ là 1,3% và Malaysia là 3,6%. Thị phần của các mạng gần như không thay đổi: dao động từ 1-2%.