Trong thời gian từ ngày 20/12/2018 đến 31/3/2019, mỗi Hội viên VinaPhone Plus sẽ được tặng 01 mã e-code trị giá 30.000 đồng để sử dụng đặt xe trên ứng dụng Grab.