Soạn ngay DK CVQT gửi 9123 để đăng ký dịch vụ chuyển vùng quốc tế và Data Roaming của VinaPhone!
Chương trình áp dụng cho tất cả TB VinaPhone tại Malaysia trong ngày 11/12
Hoặc đăng ký gói cước Roaming tại http://freedoo.vnpt.vn/goi-cuoc-roaming.html