centric123
Phá cách 89750
06/12/2018

GÓI HEY195 đăng ký tại http://freedoo.vnpt.vn/chi-tiet-goi/hey195.html
9GB data tốc độ cao
2.000 phút nội mạng VinaPhone
100 phút ngoại mạng