centric123
Phá cách 89750
06/12/2018

GÓI HEY145 đăng ký tại http://freedoo.vnpt.vn/chi-tiet-goi/hey145.html
8GB data tốc độ cao
1.500 phút nội mạng VinaPhone
70 phút ngoại mạng