centric123
Phá cách 89750
06/12/2018

GÓI HEY125 đăng ký tại http://freedoo.vnpt.vn/chi-tiet-goi/hey125.html
7GB data tốc độ cao
1.500 phút nội mạng VinaPhone
50 phút ngoại mạng