centric123
Phá cách 89750
08/11/2018

Freedoo thông báo dừng chương trình “Kiếm tiền online, hưởng thêm ưu đãi” từ 1/11/2018. Các CTV cá nhân được cấp mã CTV trước ngày 1/11/2018 vẫn được áp dụng mức thưởng khuyến khích theo sản lượng bán hàng đúng với quy định của chương trình.