giangpq
Phá cách 8155
08/10/2018

Mùa thu Hà Nội thật đẹp, các bạn ở thành phố khác hay đến thăm Hà Nội của tôi vào lúc này nhé, bạn sẽ không phải hối tiếc đâu.