Thông báo thay đổi quy định chi trả tiền khuyến khích đăng ký cho CTV đăng ký trong T6
Nhằm tạo điều kiện cho các CTV đăng ký trong tháng 6 thêm cơ hội bán hàng, Freedoo đã bổ sung thêm quy định chi trả tiền khuyến khích 20.000 đồng khi đăng ký.

Theo đó, tính đến hết 31/10/2018, nếu các CTV đăng ký tham gia từ chương trình phát triển CTV mới diễn ra trong tháng 6 không phát sinh tổng hoa hồng bán hàng tối thiểu từ 180.000 đồng sẽ không được thanh toán tiền khuyến khích đăng ký 20.000 đồng.

Vì vậy, bạn hãy mau đẩy mạnh các chiến dịch bán hàng của mình từ hôm nay.

Lựa chọn dịch phù hợp nhất với khả năng tại https://freedoo.vnpt.vn/ctv/campaigns

Đối tượng áp dụng: CTV đăng ký trong Tháng 6

Nội dung: Tính đến hết 31/10/2018, nếu các CTV đăng ký tham gia từ chương trình phát triển CTV mới diễn ra trong tháng 6 không phát sinh tổng hoa hồng bán hàng tối thiểu từ 180.000 đồng sẽ không được thanh toán tiền khuyến khích đăng ký 20.000 đồng.

thaoma
07/10/2018

ad cho em hỏi, em mới đăng ký làm ctv nhưng em không vào được các sản phẩm để lấy link chia sẻ?

caphenpro
07/05/2019

Vào phần chiến dịch nhé bạn..