vnt1905
Phá cách 505
25/08/2018

sao đợi duyệt ctv lâu thế nhỉ mọi người?

minhoi
27/08/2018

Bạn cung cấp đủ thông tin chưa? Nếu đủ rồi bạn liên hệ trưc tiếp với đầu mối hỗ trợ của Freedoo nhé.

phuochung
27/08/2018

không quá 2 tiếng đồng hồ nhé !