dothihai
Trẻ trung 62
08/03/2018

Trời sắp nắng lên rồi, sắp đến mùa của chè xoài trân châu rồi. Hè nào em cũng làm món này để ăn, có thể nói đây là món mà em ghiền nhất trong mùa hè.