tongminhnguyet
Kết nối 35
08/03/2018

Mọi người đã ai đi Hội xuân mở cổng trời Fasipang chưa? Ngày trước lên Sapa rồi nhưng chưa có cáp treo nên chẳng thể lên Fansipang. GIờ có cáp treo rồi nên em cũng muốn lên đây du xuân một chuyến. Nghe nói hội này còn mở hết tháng 3 cơ. Ai đi rồi cho em xin chút kinh nghiệm với.