ongthihuong
Kết nối 30
08/03/2018

Mọi người đã du xuân được nhiều nơi chưa? Em chưa đi được đâu cả vì công việc nhiều quá. Sắp tới sẽ có thời gian rảnh, không biết còn lễ hội nào đặc sắc nữa không, em cũng muốn đi chơi một chuyến.

hoangmaichi
09/03/2018

Hic, nghĩ đến việc người ta đi du xuân khắp nơi mà mình chỉ chôn chân ở một chỗ mà thấy tủi thân quá. Có ai khổ như em không ạ, nhưng từ giờ đến tháng tư em quyết tâm tiết kiệm xiền để có một chuyến đi xa thú vị các bác ạ.