nguyenmaihuong
Kết nối 42
28/02/2018

Nếu cho mọi người chọn giữa 1 công việc làm chủ về thời gian, số lượng sản phẩm và doanh thu với 1 công việc ổn định nhận số lương nhất định mỗi tháng thì mọi người sẽ chọn điều gì? Với em, em sẽ chọn việc làm chủ, làm chủ kinh doanh để có thể tạo ra nhiều giá trị thặng dư theo năng lưc của mình. Còn làm thuê nhận lương cố định thì em nghĩ sự sáng tạo, vượt qua bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến sự sáng tạo, quyết đoán. Ngay từ khi vẫn còn là sinh viên em đã đăng kí làm CTV Freedoo nhận hoa hồng khi tiếp thị sản phẩm thành công. Dù đồng lương kiếm được không quá nhiều nhưng nó lại là một lý do thuyết phục em hoàn toàn khi chọn công việc tự mình làm chủ.