buithuyan
Kết nối 29
14/02/2018

Nga sẽ đưa người lên du lịch vũ trụ với giá 100 triệu USD. Tập đoàn vũ trụ Energia dự định mở dịch vụ cho phép du khách có thể thực hiện ước mơ đi bộ ngoài không gian. Hãng Energia đang chế tạo một phương tiện vũ trụ có tên NEM-2 để đưa hành khách lên trạm ISS, dự kiến bắt đầu vào năm 2019. NEM-2 được trang bị hai buồng vệ sinh và có thể chứa 4-6 hành khách. Hành khách sử dụng dịch vụ này có thể truy cập Internet để liên lạc về Trái Đất.