vothiha
Kết nối 30
14/02/2018

Mình đã từng đi Đà Nẵng rồi nhưng chưa đến đảo Lý Sơn bao giờ. Thấy nhiều người đi về khen ở đây đẹp lắm nên ra Tết mình cũng muốn đi một chuyến vào đó. Bạn nào đã đi rồi có thể cho mình xin chút Review được không?