daothimai
Kết nối 20
16/12/2017

Mua sim mới mất có 50000đ mà chỉ cần nạp 10000đ mỗi tháng là được tặng những 30000đ trong 11 tháng kế tiếp này mọi người.

ngongocdiep
17/12/2017

quá rẻ ấy, thật tuyệt vời

truongngocanh
23/01/2018

- Thuê bao trả trước: Giá Bộ KIT: 50.000 đồng (đã có VAT) và được khai báo mặc định lớp dịch vụ Vina690. Tặng vào TKDK2 30.000đ trong vòng 11 tháng kể từ tháng kế tiếp tháng kích hoạt mỗi tháng 30.000 đồng với điều kiện thuê bao phải nạp thẻ tối thiểu 10.000đ tháng trước đó.
- Cước liên lạc trong nước: