Thông tin đơn hàng

Số thuê bao
Tổng giá trị đơn hàng

*Thời hạn sử dụng đến 24h00 dd/mm/yyyy (Cùng ngày đăng ký)

Gói cước linh hoạt
Gói cước theo ngày thời hạn sử dụng đến 24h cùng ngày đăng ký
Thoại nội mạng
Thoại ngoại mạng
SMS nội mạng
SMS ngoại mạng
Data

Điều kiện sử dụng:

 • Thuê bao đang không sử dụng bất kỳ gói cước trả trước nào.

 • Thuê bao phải còn Tài khoản chính tối thiểu theo quy định đủ để gọi, nhắn tin, truy cập GPRS và còn thời hạn sử dụng.

Thời gian sử dụng: 24h00 cùng ngày đăng ký

Quy định về sử dụng gói cước:

 • Đăng ký gói cước:

  • Qua Web

 • Hủy gói cước:

  • Qua Web

 • Gia hạn: không tự động gia hạn

Tra cứu

 • Lưu lượng thoại/sms: TRACUU gửi 900

 • Tra cứu data: DATA gửi 888