image

Các gói cước ưu đãi dành riêng cho thuê bao Freedoo

1.000 phút gọi nội mạng VinaPhone

60 GB Data tốc độ cao

49.000đ/tháng

1.500 phút gọi nội mạng VinaPhone

60 phút gọi ngoại mạng

90 GB Data tốc độ cao

79.000đ/tháng

Các gói cước ưu đãi dành riêng cho thuê bao Freedoo

1.000 phút gọi nội mạng VinaPhone

60 GB Data tốc độ cao

49.000đ/tháng

1.500 phút gọi nội mạng VinaPhone

60 phút gọi ngoại mạng

90 GB Data tốc độ cao

79.000đ/tháng

Các gói cước ưu đãi khác

100 phút gọi nội mạng VinaPhone

100 tin nhắn nội mạng

0,3 GB Data tốc độ cao

30.000đ/tháng

50 phút gọi nội mạng VinaPhone

50 tin nhắn nội mạng

5.000đ/ngày
Miễn phí 1000 phút gọi cho thuê bao thành viên và ngược lại
20.000đ/Lượt
Miễn phí 10 phút gọi nội mạng VinaPhone
10 SMS nội mạng VinaPhone
200 MB (vượt gói 75đ/50KB)
2.500đ/Lượt

50 tin nhắn nội mạng

3.500đ/ngày
Miễn phí 250 phút gọi nội mạng VinaPhone
250 SMS nội mạng VinaPhone
gói MAX100
100.000đ/tháng

Các gói cước ưu đãi dành riêng cho thuê bao Freedoo

Giá KM: 195.300đ/tháng đầu tiên
9Gb Data tốc độ cao
Miễn phí gọi nội mạng VinaPhone (tối đa 4000 phút)
300 Phút gọi ngoại mạng
300 SMS trong nước
Miễn phí 30 ngày cước RBT và MCA
279.000đ/tháng
Gói cước ưu đãi dành riêng cho CTV
Giá KM: 44.240đ/tháng đầu tiên
1Gb Data tốc độ cao
500 Phút gọi nội mạng VinaPhone
30 Phút gọi ngoại mạng
50 SMS nội mạng
63.200đ/tháng
Giá KM: 55.300đ/tháng đầu tiên
1Gb Data tốc độ cao
500 Phút gọi nội mạng VinaPhone
30 Phút gọi ngoại mạng
50 SMS nội mạng
79.000đ/tháng
Gói cước ưu đãi dành riêng cho CTV
Giá KM: 156.240đ/tháng đầu tiên
9Gb Data tốc độ cao
Miễn phí gọi nội mạng VinaPhone (tối đa 4000 phút)
300 Phút gọi ngoại mạng
300 SMS trong nước
Miễn phí 30 ngày cước RBT và MCA
223.200đ/tháng

Các gói cước ưu đãi khác

Miễn phí 4.000 phút gọi nội mạng VinaPhone.
Miễn phí 1.000 phút gọi Cố định VNPT.
Miễn phí 500 phút ngoại mạng.
3GB/ngày.
Chu kỳ sử dụng: 18 tháng
898.000đ/tháng
Miễn phí 4.000 phút gọi nội mạng VinaPhone
Miễn phí 1.000 phút gọi Cố định VNPT
Miễn phí 600 phút ngoại mạng
4GB/ngày
Chu kỳ sử dụng: 36 tháng
1.048.000đ/tháng
Miễn phí 5.000 phút gọi nội mạng VinaPhone.
Miễn phí 2.000 phút gọi Cố định VNPT.
Miễn phí 700 phút ngoại mạng.
5GB/ngày
Chu kỳ sử dụng: 24 tháng
1.549.000đ/tháng
Miễn phí 4.000 phút gọi nội mạng VinaPhone.
Miễn phí 1.000 phút gọi Cố định VNPT.
Miễn phí 600 phút ngoại mạng.
4GB/ngày.
Chu kỳ sử dụng: 18 tháng
1.048.000đ/tháng
Miễn phí 2.000 phút gọi nội mạng VinaPhone (các cuộc gọi <=10 phút)
Miễn phí 500 phút gọi Cố định VNPT (các cuộc gọi <=10 phút).
15GB, hết dung lượng hạ băng thông
Chu kỳ sử dụng: 36 tháng
448.000đ/tháng
Miễn phí 3.000 phút gọi nội mạng VinaPhone (các cuộc gọi <=10 phút)
Miễn phí 500 phút gọi Cố định VNPT (các cuộc gọi <=10 phút).
1GB/ngày
Chu kỳ sử dụng: 36 tháng
499.000đ/tháng

Các gói cước ưu đãi khác

2GB dung lượng tốc độ cao (hết dung lượng ưu đãi ngừng truy cập internet).
10.000đ/Lượt
1.8Gb Data tốc độ cao
38.000đ/tháng
Data mua thêm cho gói cước chính đang dùng
1.8Gb Data tốc độ cao
38.000đ/tháng
3.8Gb Data tốc độ cao.
68.000đ/tháng
Sử dụng 3GB Data tốc độ cao từ 0h00 đến 5h59p59. Hết dung lượng dùng theo gói data đang sử dụng hoặc ngừng truy cập nếu không có gói data.
3.000đ/Lượt
Miễn phí Data 7 ngày khi sử dụng dịch vụ Zalo
7.000đ/Lượt

Các gói cước ưu đãi khác

Dịch vụ nhạc chờ cho người gọi
9.000đ/tháng
Dịch vụ thông báo cuộc gọi nhỡ
2.000đ/tuần

Khách hàng tùy ý lựa chọn các gói và mức giá phù hợp với mục đích sử dụng

 

Gói cước theo ngày thời hạn sử dụng đến 24h cùng ngày đăng ký

Linh hoạt

Khách hàng tùy ý lựa chọn các gói và mức giá phù hợp với mục đích sử dụng

 

Gói cước theo ngày thời hạn sử dụng 30 ngày tính từ ngày đăng ký gói

Linh hoạt