R500
R500
2GB - Gói cước hết hiệu lực khi hết dung lượng sử dụng trong gói ở nước ngoài
500.000 VNĐ
Quy định sử dụng
Quy định đối với các gói R1=>R15

Quy định sử dụng gói cước:

 • + Chỉ sử dụng được gói Rx khi thuê bao đã đăng ký dịch vụ CVQT thành công. Soạn “DK CVQT” gửi 9123 hoặc “IR ON” gửi 9123 hoặc đăng ký qua đường link
 • http://vinaphone.com.vn/roaming/tratruoc#huongdan-tab.
 • + Khi thuê bao trả trước đăng ký dịch vụ CVQT thành công, dịch vụ Data bị khóa mặc định. Thuê bao trả trước chỉ sử dụng được dịch vụ thoại, SMS. Thuê bao có nhu cầu sử dụng dịch vụ Data thì phải đăng ký gói Rx và được sử dụng trong phạm vi các hướng/mạng mà gói Rx quy định.
 • + Khi thuê bao trả sau đăng ký dịch vụ CVQT thành công, dịch vụ Data được mở mặc định. Thuê bao có thể sử dụng data thông thường tính theo Blook 10KB+ 10KB hoặc dùng gói Rx.
 • + Khi thuê bao về Việt Nam
 • + Hủy dịch vụ CVQT hoặc mở lại dịch vụ Data trong nước thì thì gói Rx cũng hết hiệu lực và bị hủy

Thời gian sử dụng:

 • + Gói có hạn dùng 01 ngày: 24h kể từ thời điểm đăng ký thành công.
 • + Các gói khác có hạn dùng (n) ngày: Từ thời điểm hh:mm:ss ngày đăng ký thành công đến thời điểm hh:mm:ss ngày thứ n+1.

Quy định đối với các gói R500

Quy định sử dụng gói cước:

 • - Chỉ sử dụng được gói R500 khi thuê bao đã đăng ký dịch vụ CVQT thành công. Soạn “DK CVQT” gửi 9123 hoặc “IR ON” gửi 9123.
 • - Khi thuê bao trả trước đăng ký dịch vụ CVQT thành công:
  • Đối với thuê bao trả trước, dịch vụ Data bị khóa mặc định, chỉ sử dụng được dịch vụ thoại, SMS. Thuê bao có nhu cầu sử dụng dịch vụ Data thì phải đăng ký gói Rx hoặc gói R500 và được sử dụng trong phạm vi các hướng/mạng mà gói Rx quy định
  • Đối với thuê bao trả sau khi đăng ký thành công R500, dịch vụ Data Roaming thông thường cũng sẽ bị khóa. Muốn sử dụng Data Roaming thông thường phải soạn GIR ON gửi 888
  • + Gói cước không có thời hạn sử dụng, gói cước hết hiệu lực khi hết dung lượng sử dụng trong gói khi thuê bao ở nước ngoài.

Hotline
Chat
Scroll To Top