Gói data
D2
 • 2GB dung lượng tốc độ cao (hết dung lượng ưu đãi ngừng truy cập internet).
Giá gói
10.000 đ /Lượt
 • 1.8Gb Data tốc độ cao
Giá gói
38.000 đ /tháng
 • Data mua thêm cho gói cước chính đang dùng
 • 1.8Gb Data tốc độ cao
Giá gói
38.000 đ /tháng
 • 3.8Gb Data tốc độ cao.
Giá gói
68.000 đ /tháng
 • 6Gb Data tốc độ cao, hết dung lượng tốc độ cao hạ băng thông xuống 512/256 Kbps
Giá gói
70.000 đ /tháng
TD3
 • Sử dụng 3GB Data tốc độ cao từ 0h00 đến 5h59p59. Hết dung lượng dùng theo gói data đang sử dụng hoặc ngừng truy cập nếu không có gói data.
Giá gói
3.000 đ /Lượt
 • Miễn phí Data 7 ngày khi sử dụng dịch vụ Zalo
Giá gói
7.000 đ /Lượt
 • Miễn phí Data 30 ngày khi sử dụng dịch vụ Zalo
Giá gói
30.000 đ /Lượt
D7
 • 1.2GB dung lượng tốc độ cao (hết dung lượng ưu đãi ngừng truy cập internet).
Giá gói
7.000 đ /Lượt
TD5
 • Sử dụng miễn phí 100% dung lượng data không giới hạn tốc độ cao. từ 0h00 đến 5h59p59
Giá gói
5.000 đ /Lượt
 • 800MB Data tốc độ cao.
Giá gói
18.000 đ /tháng
 • Data mua thêm cho gói cước chính đang dùng
 • 800MB Data tốc độ cao
Giá gói
18.000 đ /tháng
 • Miễn phí Data trong 24 giờ khi sử dụng dịch vụ Zalo
Giá gói
1.000 đ /Lượt
 • Data mua thêm cho gói cước chính đang dùng.
 • 3.8Gb Data tốc độ cao.
Giá gói
68.000 đ /tháng