Gói trả sau
 • Giá KM: 195.300đ/tháng đầu tiên
 • 9Gb Data tốc độ cao
 • Miễn phí gọi nội mạng VinaPhone (tối đa 4000 phút)
 • 300 Phút gọi ngoại mạng
 • 300 SMS trong nước
 • Miễn phí 30 ngày cước RBT và MCA
Giá gói
279.000 đ /tháng
Gói cước ưu đãi dành riêng cho CTV
 • Giá KM: 44.240đ/tháng đầu tiên
 • 1Gb Data tốc độ cao
 • 500 Phút gọi nội mạng VinaPhone
 • 30 Phút gọi ngoại mạng
 • 50 SMS nội mạng
Giá gói
63.200 đ /tháng
 • Giá KM: 55.300đ/tháng đầu tiên
 • 1Gb Data tốc độ cao
 • 500 Phút gọi nội mạng VinaPhone
 • 30 Phút gọi ngoại mạng
 • 50 SMS nội mạng
Giá gói
79.000 đ /tháng
Gói cước ưu đãi dành riêng cho CTV
 • Giá KM: 156.240đ/tháng đầu tiên
 • 9Gb Data tốc độ cao
 • Miễn phí gọi nội mạng VinaPhone (tối đa 4000 phút)
 • 300 Phút gọi ngoại mạng
 • 300 SMS trong nước
 • Miễn phí 30 ngày cước RBT và MCA
Giá gói
223.200 đ /tháng