Ngoài những điều khoản đã được quy định tại Hợp đồng hợp tác giữa Cộng tác viên và Đại lý tổ chức, quy định được nêu tại đây, đưa ra những thông tin về việc sử dụng dịch vụ, hệ thống của Freedoo trong quá trình hợp tác giữa Freedoo và các đối tác.Hai bên cam kết sẽ tuân thủ nghiêm túc và thực hiện trên tinh thần tin tưởng lẫn nhau.

1. Một cá nhân hay cá thể có ý định trở thành Cộng tác viên hay Đại lý tổ chức của Freedoo, cá nhân hay cá thể sẽ phải đăng ký tài khoản trên hệ thống của Freedoo bằng cách điền đầy đủ thông tin chính xác trong mẫu đăng ký được quy định tại hệ thống Freedoo.

 • Bằng việc đăng ký tài khoản thành công với Freedoo, cá nhân hay cá thể đồng thời hoàn toàn đồng ý chấp nhận toàn bộ các điều khoản hợp tác đã được quy định trong hợp đồng, cũng như các quy định hợp tác, quy định thanh toán có ghi trên website hợp tác của Freedoo.
 • Trường hợp CTV/ĐLTC thuộc một trong những trường hợp sau đây thì Freedoo có khả năng từ chối đơn đăng ký. Thêm vào đó, nếu sau khi được chấp thuận mà Freedoo phát hiện CTV/ ĐLTC cũng thuộc một trong các trường hợp sau thì Freedoo có thể hủy bỏ việc đăng ký dựa theo các quy định của HỢP ĐỒNG:
 • Người nộp đơn chưa đủ 18 tuổi.
 • Thông tin đăng ký chứa đựng thông tin không chính xác
 • CTV/ ĐLTC tham gia các hoạt động bất hợp pháp hay chống đối xã hội
 • CTV/ ĐLTC tham gia quản lý tổ chức tôn giáo
 • Các trường hợp khác mà Freedoo xét thấy không phù hợp

2. Trường hợp CTV/ĐLTC sử dụng trang mạng thuộc một trong các trường hợp sau thì Freedoo có khả năng từ chối đơn đăng kí. Thêm vào đó, nếu sau khi được chấp thuận mà Freedoo phát hiện ra trang mạng nêu trên cũng thuộc một trong các trường hợp sau thì Freedoo có thể hủy bỏ việc đăng kí dựa theo các qui định của Hợp đồng:

 1. Trang mạng chứa đựng nội dung tục tĩu, khiêu dâm;
 2. Trang mạng chứa đựng nội dung vi phạm Bản quyền tác giả, Bản quyền thương mại, nội dung từ các tên miền được biết đến rộng rãi hay các quyền sở hữu tài sản trí tuệ;
 3. Trang mạng chứa đựng nội dung có tính phỉ báng, bôi nhọ, cản trở việc kinh doanh, vi phạm danh dự, quyền riêng tư, quyền hình ảnh hay các hình thức tương tự;
 4. Trang mạng có liên quan đến các hoạt động đầu tư lừa đảo, bán hàng đa cấp hay các hình thức tương tự hoặc tham gia giới thiệu các hoạt động trên;
 5. Trang mạng có liên quan đến cờ bạc, cá cược (ngoại trừ các trò chơi do Nhà nước vận hành, sổ xố hay các trò chơi hợp pháp);
 6. Trang mạng chứa đựng nội dung vi phạm pháp luật hiện hành, các sắc lệnh, các qui định trong ngành, v.v, hay các nội dung trái luật và chống đối xã hội;
 7. Trang mạng chứa đựng nội dung công kích lại trật tự và đạo đức cộng đồng;
 8. Trang mạng chứa đựng nội dung về tôn giáo;

3. Quản lý tên truy cập và mật mã : CTV/ĐLTC chịu mọi trách nhiệm về việc sử dụng và quản lí Tên truy cập và mật mã do Freedoo cung cấp.  CTV/ĐLTC sẽ không để bên thứ ba sử dụng Tên truy cập và/ hoặc mật mã nêu trên và không được cho mượn, ủy nhiệm hay chuyển nhượng Tên truy cập và/ hoặc mật mã để làm vật đảm bảo hay nhằm làm lợi cho bên thứ ba. Trong trường hợp Các chiến dịch được khai thác do sử dụng Tên truy cập và/ hoặc mật mã cung cấp cho CTV/ĐLTC được xem là đã sử dụng Các chiến dịch bất kể thực tế là Các chiến dịch nêu trên do bên thứ ba sử dụng, CTV/ĐLTC phải chịu trách nhiệm về bất kể nguyên nhân gì để xảy ra việc sử dụng nêu trên.

4. Freedoo có thể tạm ngưng, thay đổi, điều chỉnh, bổ sung hay xóa bỏ Các chiến dịch vào bất kì thời điểm nào.Nếu thấy cần thiết, Freedoo có thể thông báo trước cho CTV/ĐLTC về các hành động nêu trên.

5. Freedoo không chịu trách nhiệm về việc không thực thi hay trì hoãn toàn bộ hay một trong các chiến dịch vì các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của Freedoo bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, động đất, biểu tình, lũ lụt, bão, dịch bệnh, bạo động, khủng bố, chiến tranh, các đạo luật chính phủ, tình trạng gián đoạn, hư hỏng dịch vụ liên lạc hay đường truyền Internet.

Quy định này được thành lập và đưa vào sử dụng ngày 06/11/2017.