Sau khi đăng nhập thành công, bạn có thể kiểm tra và thay đổi một số thông tin cá nhân được hệ thống cho phép, có những thông tin mặc định bạn sẽ không được phép thay đổi, nếu muốn thay đổi bạn sẽ phải thực hiện khai báo với hệ thống Freedoo, việc này để đảm bảo quyền lời cũng như thông tin cá nhân của bạn được hệ thống Freedoo bảo mật.

Tra%20cuu%20ca%20nhan_1.jpg

 1. Thông tin cá nhân:
 • Bạn không được phép thay đổi những thông tin cá nhân và thông tin tài khoản của mình, Freedoo sẽ thực hiện chi trả thù lao cộng tác viên của bạn thông qua số tài khoản ngân hàng bạn đã khai báo trước đó.
 • Bạn có thể thay đổi ảnh Avartar cũng như điền các thông tin khác liên quan đến sở thích, nghề nghiệp của bạn. Điều này làm cho Freedoo được hiểu thêm về bạn cũng như có thông tin để được chăm sóc bạn tốt hơn.
 • Lưu ý ảnh Avartar của bạn file định dạng jpg, jepg, png, gif và phải nhỏ hơn 02MB.
 • Giao diện thông tin cá nhân của bạn hiển thị như sau :

Tra%20cuu%20ca%20nhan_2.jpg

 1. Hoàn tất hồ sơ CTV:

Bước này rất quan trọng!

 • Bạn cần phải hoàn tất hồ sơ CTV của mình, khi đó Freedoo mới có thể chi trả thù lao cộng tác viên cho bạn với mỗi đơn hàng được hoàn tất (thanh toán và nhận hàng thành công).
 • Bạn hãy đối chiếu tất cả những thông tin của mình trên màn hình hiển thị sau khi click vào button “Hoàn tất hồ sơ CTV”. Bạn sẽ nhận được thông báo “Chúng tôi đã chấp nhận hồ sơ đăng ký thông tin cộng tác viên của Bạn. Bạn vui lòng hoàn thiện thông tin hồ sơ Cộng tác viên để phục vụ thanh toán hoa hồng.”

 

 • Trong trường hợp những thông tin của bạn đã chính xác hãy click vào button “Chấp nhận”, hệ thống sẽ thông báo “Chúng tôi sẽ phê duyệt hồ sơ và gửi thông báo qua email/SMS của bạn ngay sau khi nhận được Văn bản Đồng ý xác nhận giao kết Hợp đồng Cộng tác viên”

 • Bạn hãy tải “Văn bản Đồng ý xác nhận giao kết Hợp đồng Cộng tác viên”, in 02 bản và ký xác nhận, rồi gửi 02 bản đã ký về địa chỉ

Văn phòng Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông

Tầng 7 – Tòa nhà Tập đoàn VNPT, 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội”

 • Freedoo sẽ đối chiếu thông tin trên “Văn bản Đồng ý xác nhận giao kết Hợp đồng Cộng tác viên” của bạn và thực hiện phê duyệt hoàn tất hồ sơ Cộng tác viên, đồng thời chi trả thù lao cộng tác viên của bạn theo đúng quy định chính sách của Freedoo.
 • Trong trường hợp thông tin sai bạn ­­sẽ nhận được email và điện thoại thông báo để cập nhật lại thông tin từ Freedoo.
 1. Thay đổi hồ sơ CTV:

Trường hợp bạn cần phải khai báo lại thông tin hồ sơ Công tác viên của mình để Freedoo cập nhật thông tin cá nhân hay thông tin tài khoản bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin tại button “Thay đổi hồ sơ CTV” có giao diện như sau:

Lưu ý : Họ tên và Mã cộng tác viên của bạn sẽ không được phép thay đổi .

Tra%20cuu%20ca%20nhan_6.jpg

 • Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thay đổi như trên, bạn click vào button “Thay đổi” để cập nhật những thông tin đã điền. Khi đó hệ thống sẽ trả lại bạn thông tin “ bản cam kết thay đổi Hồ sơ Cộng tác viên” với thông báo “Hệ thống đã cập nhật thay đổi thông tin của bạn”
 • Bạn thực hiện hiện thao tác “Tải về” , in 02 bản và ký xác nhận, rồi gửi 02 bản đã ký về địa chỉ:

Văn phòng Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông

Tầng 7 – Tòa nhà Tập đoàn VNPT, 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội”

Tra%20cuu%20ca%20nhan_7.jpg

 1. Đổi mật khẩu:

Để đổi mật khẩu đăng nhập, bạn thực hiện các thao tác trên màn hình hiển thị như sau :

Tra%20cuu%20ca%20nhan_8.jpg