3 bước kiếm tiền cùng FreeDoo

Gia nhập cộng đồng FreeDoo

CTV tham gia chiến dịch thực hiện tạo link bán hàng.

CHIA SẺ LINK

Chia sẻ link thông qua website, blog, mạng xã hội, digital marketing.

Nhận hoa hồng

Nhận hoa hồng từ các đơn hàng thành công.
Các chiến dịch hot nhất