image
ZALO7
7.000đ
Miễn phí Data 7 ngày khi sử dụng dịch vụ Zalo
Thông tin chi tiết

Thời gian sử dụng:

  • Thuê bao trả trước: Từ thời điểm đăng ký/gia hạn thành công đến cùng thời điểm của ngày thứ 7.
  • Thuê bao trả sau:
  • Trường hợp thuê bao đăng ký/gia hạn gói (tại thời điểm X) mà thời hạn sử dụng sau khi gia hạn/đăng ký nhỏ hơn hoặc bằng (≤) ngày cuối cùng của tháng dương lịch thì hiệu lực gói tính đến thời điểm X của ngày thứ 7.
  • Trường hợp thuê bao đăng ký/gia hạn gói (tại thời điểm X) mà thời hạn sử dụng sau khi gia hạn/đăng ký vượt quá ngày cuối cùng của tháng đăng ký thì hiệu lực gói tính đến 23h59 của ngày cuối cùng tháng đăng ký.
  • Gói cước được tự động gia hạn.

Quy định về đăng ký/hủy gói:

  • Đăng ký:

+ Qua Web/App FreeDoo

+ Nhắn tin: <tên gói> gửi 888

  • Hủy:
  • Hủy qua Web/App FreeDoo
  • Hủy qua SMS với cú pháp: HUY_<tên gói> gửi 888.

Tra cứu: Soạn tin KTTK_ZL gửi 888

Gói cước cùng loại
2GB dung lượng tốc độ cao (hết dung lượng ưu đãi ngừng truy cập internet).
10.000đ/Lượt
1.8Gb Data tốc độ cao
38.000đ/tháng
Data mua thêm cho gói cước chính đang dùng
1.8Gb Data tốc độ cao
38.000đ/tháng
3.8Gb Data tốc độ cao.
68.000đ/tháng
1 GB dung lượng tốc độ cao.
5.000đ/ngày
Sử dụng 3GB Data tốc độ cao từ 0h00 đến 5h59p59. Hết dung lượng dùng theo gói data đang sử dụng hoặc ngừng truy cập nếu không có gói data.
3.000đ/Lượt
ĐƯỢC CHỨNG NHẬN
Hotline
Hotline
Chat
Scroll To Top