image
VXTRA
1.000đ
Cước gọi nội mạng, ngoại mạng: 690 đ/phút
Thông tin chi tiết

Thuê  bao trả trước VinaXtra( không bao gồm thuê bao Ezcom, Myzone/Uzone/Mzone) thỏa mãn 02 điều kiện sau:
- Đang hoạt động ( Chưa bị khóa 01C, 02C)
- Có tổng tiêu dùng các TKC tháng T-1 <30.000 đ.

Gói cước cùng loại
Miễn phí 20 phút nội mạng VinaPhone
500MB (vượt gói 25đ/50KB)
2.000đ/ngày
Miễn phí:
cuộc gọi nội mạng VinaPhone <=20 phút
2GB Data/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
50 phút ngoại mạng
89.000đ/tháng
Miễn phí các cuộc goi nội mạng Vinaphone <= 10 phút
1 GB/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
25.000đ/ngày
200 phút nội mạng VinaPhone + 200MB Data/ngày
30.000đ/tháng
Miễn phí các cuộc goi nội mạng Vinaphone <= 10 phút
50 phút cố định VNPT
1GB/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
25.000đ/tháng
Miễn phí 10 phút nội mạng VinaPhone
100MB (vượt gói 75đ/50KB)
1.500đ/ngày