image
VD99
99.000đ
Miễn phí cuộc gọi nội mạng VinaPhone <=10 phút
1GB Data/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
Thông tin chi tiết
*Đối tượng: Thuê bao đang không sử dụng gói Data khác (ezCom, MI, Blackberry, iPhone) và có tổng tiêu dùng TKC cho tất cả các dịch vụ tháng (T-1) và tháng (T-2) nằm trong khoảng 50.000đồng < TKC ≤70.000đồng. 
*Phí ĐK/gia hạn: 99.000đ/lần
*Gói cước gia hạn tự động
Gói cước cùng loại
Miễn phí 20 phút nội mạng VinaPhone
500MB (vượt gói 25đ/50KB)
2.000đ/ngày
Miễn phí:
cuộc gọi nội mạng VinaPhone <=20 phút
2GB Data/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
50 phút ngoại mạng
89.000đ/tháng
Miễn phí các cuộc goi nội mạng Vinaphone <= 10 phút
1 GB/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
25.000đ/ngày
200 phút nội mạng VinaPhone + 200MB Data/ngày
30.000đ/tháng
Miễn phí các cuộc goi nội mạng Vinaphone <= 10 phút
50 phút cố định VNPT
1GB/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
25.000đ/tháng
Miễn phí 10 phút nội mạng VinaPhone
100MB (vượt gói 75đ/50KB)
1.500đ/ngày
Hotline
Chat
Scroll To Top