image
VD3K
3.000đ
Miễn phí: các cuộc goi nội mạng Vinaphone <= 10 phút
1 GB/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
Thông tin chi tiết

*Đối tượng: TB trả trước đang hoạt động (chưa bị khóa 2 chiều), không sử dụng gói Data khác (MI, BlackBerry, iPhone…). Và là thuê bao có độ tuổi ≤ 2 năm +có mức tiêu dùng 10.000 đồng<TKC<25.000 đồng trong tháng T-1
*Phí ĐK/gia hạn: 3.000đ/lần
*Gói cước tự động gia hạn

Gói cước cùng loại
Miễn phí 20 phút nội mạng VinaPhone
500MB (vượt gói 25đ/50KB)
2.000đ/ngày
Miễn phí:
cuộc gọi nội mạng VinaPhone <=20 phút
2GB Data/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
50 phút ngoại mạng
89.000đ/tháng
Miễn phí các cuộc goi nội mạng Vinaphone <= 10 phút
1 GB/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
25.000đ/ngày
200 phút nội mạng VinaPhone + 200MB Data/ngày
30.000đ/tháng
Miễn phí các cuộc goi nội mạng Vinaphone <= 10 phút
50 phút cố định VNPT
1GB/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
25.000đ/tháng
Miễn phí 10 phút nội mạng VinaPhone
100MB (vượt gói 75đ/50KB)
1.500đ/ngày