image
VD300
300.000đ
Miễn phí các cuộc goi nội mạng Vinaphone <= 10 phút 200 phút cố định VNPT
100SMS trong nước
100 phút ngoại mạng
11GB(hết tốc độ cao dừng truy cập)
Thông tin chi tiết

*Đối tượng: Có mức tiêu dùng tổng TKC tháng 0<T-1 <300.000 đồng (không bao gồm ezCom)
*Phí ĐK/gia hạn: 300.000đ/lần.
*Gói cước tự động gia hạn

Gói cước cùng loại
Miễn phí 20 phút nội mạng VinaPhone
500MB (vượt gói 25đ/50KB)
2.000đ/ngày
Miễn phí:
cuộc gọi nội mạng VinaPhone <=20 phút
2GB Data/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
50 phút ngoại mạng
89.000đ/tháng
Miễn phí các cuộc goi nội mạng Vinaphone <= 10 phút
1 GB/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
25.000đ/ngày
200 phút nội mạng VinaPhone + 200MB Data/ngày
30.000đ/tháng
Miễn phí các cuộc goi nội mạng Vinaphone <= 10 phút
50 phút cố định VNPT
1GB/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
25.000đ/tháng
Miễn phí 10 phút nội mạng VinaPhone
100MB (vượt gói 75đ/50KB)
1.500đ/ngày
Hotline
Chat
Scroll To Top