image
VD2K
2.000đ
Miễn phí các cuộc goi nội mạng Vinaphone, <= 10 phút
1 GB/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
Thông tin chi tiết

*Đối tượng:

- Thuê bao hòa mạng mới dưới 6 tháng (từ ngày 01/03/2018 đến nay) có phát sinh cước TKC thoại, Data và thỏa mãn điều kiện 5000 đồng<TKC<10.000đồng

- Thuê bao hòa mạng mới dưới 6 tháng (từ ngày 01/03/2018 đến nay) có phát sinh cước TKC thoại, Data và thỏa mãn điều kiện 10.000 đồng<TKC<25.000đồng

*Giá mua gói: 2.000đ/ngày
*Gói cước tự động gia hạn.

Gói cước cùng loại
Miễn phí 20 phút nội mạng VinaPhone
500MB (vượt gói 25đ/50KB)
2.000đ/ngày
Miễn phí:
cuộc gọi nội mạng VinaPhone <=20 phút
2GB Data/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
50 phút ngoại mạng
89.000đ/tháng
Miễn phí các cuộc goi nội mạng Vinaphone <= 10 phút
1 GB/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
25.000đ/ngày
200 phút nội mạng VinaPhone + 200MB Data/ngày
30.000đ/tháng
Miễn phí các cuộc goi nội mạng Vinaphone <= 10 phút
50 phút cố định VNPT
1GB/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
25.000đ/tháng
Miễn phí 10 phút nội mạng VinaPhone
100MB (vượt gói 75đ/50KB)
1.500đ/ngày
Hotline
Chat
Scroll To Top