image
VD25KM
25.000đ
Miễn phí các cuộc goi nội mạng Vinaphone <= 10 phút + 50 phút cố định VNPT+1GB/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập).
Thông tin chi tiết
  • Đối tượng: Có mức tiêu dùng TKC trong 2 tháng (T-1 và T-3) trước tháng mời mua thỏa mãn điều kiện 5.000 đồng<TKC<10.000đồng;
  • Phí ĐK/gia hạn: 25.000đ/lần
  • Không trừ cước các cuộc goi nội mạng Vinaphone <= 10 phút + 50 phút cố định VNPT+1GB/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
  • Gói cước không tự động gia hạn.
Gói cước cùng loại
Miễn phí 20 phút nội mạng VinaPhone
500MB (vượt gói 25đ/50KB)
2.000đ/ngày
Miễn phí:
cuộc gọi nội mạng VinaPhone <=20 phút
2GB Data/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
50 phút ngoại mạng
89.000đ/tháng
Miễn phí các cuộc goi nội mạng Vinaphone <= 10 phút
1 GB/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
25.000đ/ngày
200 phút nội mạng VinaPhone + 200MB Data/ngày
30.000đ/tháng
Miễn phí các cuộc goi nội mạng Vinaphone <= 10 phút
50 phút cố định VNPT
1GB/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
25.000đ/tháng
Miễn phí 10 phút nội mạng VinaPhone
100MB (vượt gói 75đ/50KB)
1.500đ/ngày
Hotline
Chat
Scroll To Top