image
VD2
2.000đ
Miễn phí 20 phút nội mạng VinaPhone
500MB (vượt gói 25đ/50KB)
Thông tin chi tiết

*Gói cước gia hạn tự động
*Đối tượng: Các thuê bao trả trước (trừ ezCom) là khách hàng thường xuyên, đang hoạt động vàTiêu dùng TKC cho tất cả các dịch vụ tháng 0đ <T-1 <=50.000đ
*Phí ĐK/gia hạn: 2.000đ/lần

Gói cước cùng loại
Miễn phí:
cuộc gọi nội mạng VinaPhone <=20 phút
2GB Data/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
50 phút ngoại mạng
89.000đ/tháng
Miễn phí các cuộc goi nội mạng Vinaphone <= 10 phút
1 GB/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
25.000đ/ngày
200 phút nội mạng VinaPhone + 200MB Data/ngày
30.000đ/tháng
Miễn phí các cuộc goi nội mạng Vinaphone <= 10 phút
50 phút cố định VNPT
1GB/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
25.000đ/tháng
Miễn phí 10 phút nội mạng VinaPhone
100MB (vượt gói 75đ/50KB)
1.500đ/ngày

250 phút gọi nội mạng VinaPhone

250 tin nhắn nội mạng

2,4 GB Data tốc độ cao

70.000đ/tháng