image
V2K
2.000đ
Miễn phí cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút
Thông tin chi tiết
*Đối tượng:
- Thuê bao hòa mạng mới dưới 6 tháng (từ ngày 01/03/2018 đến nay) Tiêu dùng TKC thoại đạt mức 15.000 đồng < TKC <= 25.000đồng
- Thuê bao hòa mạng mới dưới 6 tháng (từ ngày 01/03/2018 đến nay) Tiêu dùng TKC thoại đạt mức 25.000 đồng < TKC <= 35.000đồng
*Phí ĐK/gia hạn: 2.000 đ/lần.
*Gói cước tự động gia hạn.
Gói cước cùng loại
Miễn phí 20 phút nội mạng VinaPhone
500MB (vượt gói 25đ/50KB)
2.000đ/ngày
Miễn phí:
cuộc gọi nội mạng VinaPhone <=20 phút
2GB Data/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
50 phút ngoại mạng
89.000đ/tháng
Miễn phí các cuộc goi nội mạng Vinaphone <= 10 phút
1 GB/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
25.000đ/ngày
200 phút nội mạng VinaPhone + 200MB Data/ngày
30.000đ/tháng
Miễn phí các cuộc goi nội mạng Vinaphone <= 10 phút
50 phút cố định VNPT
1GB/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
25.000đ/tháng
Miễn phí 10 phút nội mạng VinaPhone
100MB (vượt gói 75đ/50KB)
1.500đ/ngày