image
Talk45 18 thang
94.000đ
Miễn phí 700 phút gọi nội mạng VinaPhone (các cuộc gọi <=10 phút)
Miễn phí 200 phút gọi Cố định VNPT (các cuộc gọi <=10 phút)

Chu kỳ sử dụng: 18 tháng
Thông tin chi tiết

Điều kiện sử dụng:
Thuê bao trả sau không sử dụng gói cước nào
Thời hạn sử dụng ưu đãi gói: tính theo tháng dương lịch
Chu kỳ tính cước: Tính theo chu kỳ tháng dương lịch
Đăng ký trước ngày 16 của tháng, tính nguyên giá gói
Đăng ký từ ngày 16 đến cuối tháng: thu 50% giá gói (không bao gồm cước thuê bao tháng)
Phần cước phát sinh ngoài gói tính theo giá cước trả sau hiện hành.
Ưu đãi của gói cước chỉ sử dụng trong tháng, không được bảo lưu sang các tháng tiếp theo.
Đăng ký: qua Web hoặc SMS (DK_<tên gói> gửi 888)
Hủy gói cước: qua Web hoặc SMS (HUY_<tên gói> gửi 888).
Tra cứu: Qua SMS:
Lưu lượng thoại/sms: ALOTS gửi 900
Tra cứu data: DATA gửi 888.

Giá gói đã bao gồm thuê bao tháng và VAT

Gói cước cùng loại
Miễn phí 1.000 phút gọi nội mạng VinaPhone (các cuộc gọi <=10 phút)
69.000đ/tháng
Miễn phí 500 phút gọi nội mạng VinaPhone (các cuộc gọi <=10 phút)
Miễn phí 100 phút gọi Cố định VNPT (các cuộc gọi <=10 phút)
Chu kỳ sử dụng: 24 tháng
70.000đ/tháng
Miễn phí 1.500 phút gọi di động VNP
Miễn phí 150 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí 1GB/ngày
249.000đ/tháng
Miễn phí 1.000 phút gọi di động VNP (các cuộc gọi <=10 phút)
Miễn phí 99 phút gọi ngoại mạng
99.000đ/tháng
Miễn phí 1.000 phút gọi di động VNP (các cuộc gọi <=10 phút)
Miễn phí 169 SMS nội mạng VNP
Miễn phí 169 phút ngoại mạng
169.000đ/tháng
Miễn phí 1.000 phút gọi nội mạng VinaPhone (các cuộc gọi <=10 phút)
Miễn phí 300 phút gọi Cố định VNPT (các cuộc gọi <=10 phút)
2GB/tháng
Chu kỳ sử dụng: 18 tháng
148.000đ/tháng
Hotline
Chat
Scroll To Top