image
T50KM
50.000đ
Được cộng thêm 299.000đ vào tài khoản KM2
Thông tin chi tiết
Áp dụng cho thuê bao di động trả trước theo danh sách.
Thời hạn sử dụng (THSD) gói phụ thuộc vào THSD của Tài khoản chính. Nếu Tài khoản chính bị khóa thì khách hàng không sử dụng được ưu đãi còn lại của gói, khách hàng phải nạp tiền thì mới tiếp tục được sử dụng.
Gói cước cùng loại
Miễn phí 10 phút nội mạng VinaPhone
100MB (vượt gói 75đ/50KB)
1.500đ/ngày

250 phút gọi nội mạng VinaPhone

250 tin nhắn nội mạng

2,4 GB Data tốc độ cao

70.000đ/tháng
Miễn phí:
cuộc gọi nội mạng VinaPhone <=10 phút 2,4GB Data (hết tốc độ cao dừng truy cập)
30 phút ngoại mạng
69.000đ/tháng
Miễn phí:
cuộc gọi nội mạng VinaPhone <=10 phút
30 phút ngoại mạng
1GB Data/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
79.000đ/tháng
Miễn phí cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút
2.000đ/ngày
Miễn phí cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút
30 phút cố định VNPT
10 phút ngoại mạng.
20.000đ/tháng
ĐƯỢC CHỨNG NHẬN
Hotline
Hotline
Chat
Scroll To Top