image
T50KM
50.000đ
Được cộng thêm 299.000đ vào tài khoản KM2
Thông tin chi tiết
'- Đối tượng 1: Thuê bao kích hoạt mới từ ngày 1/1/2018- hết 31/8/2018: Chưa đăng ký gói T20KM và T50KM.
- Đối tượng 2: Thuê bao kích hoạt mới từ ngày 01/09/2018- hết 30/09/2018.
- Đối tượng 3: Các thuê bao trả trước suy giảm tiêu dùng thỏa mãn điều kiện có tiêu dùng các tài khoản tiền cho dịch vụ thoại tháng (T-2) giảm >=50% so với trung bình tổng tiêu dùng cho dịch vụ thoại 3 tháng trước đó (tháng T-3, T-4, T-5).
Thời hạn sử dụng (THSD) gói phụ thuộc vào THSD của Tài khoản chính. Nếu Tài khoản chính bị khóa thì khách hàng không sử dụng được ưu đãi còn lại của gói, khách hàng phải nạp tiền thì mới tiếp tục được sử dụng.
Gói cước cùng loại
Miễn phí 20 phút nội mạng VinaPhone
500MB (vượt gói 25đ/50KB)
2.000đ/ngày
Miễn phí:
cuộc gọi nội mạng VinaPhone <=20 phút
2GB Data/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
50 phút ngoại mạng
89.000đ/tháng
Miễn phí các cuộc goi nội mạng Vinaphone <= 10 phút
1 GB/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
25.000đ/ngày
200 phút nội mạng VinaPhone + 200MB Data/ngày
30.000đ/tháng
Miễn phí các cuộc goi nội mạng Vinaphone <= 10 phút
50 phút cố định VNPT
1GB/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
25.000đ/tháng
Miễn phí 10 phút nội mạng VinaPhone
100MB (vượt gói 75đ/50KB)
1.500đ/ngày
Hotline
Chat
Scroll To Top