image
Gói ECO99
99.000đ
Miễn phí 1.000 phút gọi di động VNP (các cuộc gọi <=10 phút)
Miễn phí 99 phút gọi ngoại mạng
Thông tin chi tiết

Điều kiện sử dụng:
- Thuê bao hòa mạng trả sau mới.
- Thuê bao trả trước chuyển sang trả sau.
- Tại thời điểm hòa mạng và đăng ký ưu đãi thuê bao đang hoạt động 2 chiều.
- Chu kỳ sử dụng gói: 18 tháng
- Phần cuộc gọi nằm ngoài gói sẽ được tính cước theo quy định hiện hành.
Thời hạn sử dụng ưu đãi gói: tính theo tháng dương lịch. Gói cước có hiệu lực ngay khi đăng ký thành công và tự động gia hạn.
Chu kỳ tính cước: Tính theo chu kỳ tháng dương lịch
Đăng ký trước ngày 16 của tháng, tính nguyên giá gói
Đăng ký từ ngày 16 đến cuối tháng, thu 50% giá gói.

Gói cước cùng loại
Miễn phí 1.000 phút gọi nội mạng VinaPhone (các cuộc gọi <=10 phút)
69.000đ/tháng
Miễn phí 500 phút gọi nội mạng VinaPhone (các cuộc gọi <=10 phút)
Miễn phí 100 phút gọi Cố định VNPT (các cuộc gọi <=10 phút)
Chu kỳ sử dụng: 24 tháng
70.000đ/tháng
Miễn phí 700 phút gọi nội mạng VinaPhone (các cuộc gọi <=10 phút)
Miễn phí 200 phút gọi Cố định VNPT (các cuộc gọi <=10 phút)
Chu kỳ sử dụng: 18 tháng
94.000đ/tháng
Miễn phí 1.500 phút gọi di động VNP
Miễn phí 150 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí 1GB/ngày
249.000đ/tháng
Miễn phí 1.000 phút gọi di động VNP (các cuộc gọi <=10 phút)
Miễn phí 169 SMS nội mạng VNP
Miễn phí 169 phút ngoại mạng
169.000đ/tháng
Miễn phí 1.000 phút gọi nội mạng VinaPhone (các cuộc gọi <=10 phút)
Miễn phí 300 phút gọi Cố định VNPT (các cuộc gọi <=10 phút)
2GB/tháng
Chu kỳ sử dụng: 18 tháng
148.000đ/tháng