image
C69
69.000đ
Miễn phí 1500 phút nội mạng VinaPhone
30 phút ngoại mạng
30 SMS trong nước

Thông tin chi tiết

*Đối tượng: TB trả trước đang hoạt động (chưa bị khóa 2 chiều) và có tổng tiêu dùng TKC thoại <=50.000 đồng (30 Tỉnh mở toàn bộ áp dụng ĐK có phát sinh cuộc gọi tháng T-1 tại Tỉnh)
*Phí ĐK/gia hạn: 69.000đ
*Gói cước tự động gia hạn.

Gói cước cùng loại
Miễn phí 20 phút nội mạng VinaPhone
500MB (vượt gói 25đ/50KB)
2.000đ/ngày
Miễn phí:
cuộc gọi nội mạng VinaPhone <=20 phút
2GB Data/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
50 phút ngoại mạng
89.000đ/tháng
Miễn phí các cuộc goi nội mạng Vinaphone <= 10 phút
1 GB/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
25.000đ/ngày
200 phút nội mạng VinaPhone + 200MB Data/ngày
30.000đ/tháng
Miễn phí các cuộc goi nội mạng Vinaphone <= 10 phút
50 phút cố định VNPT
1GB/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
25.000đ/tháng
Miễn phí 10 phút nội mạng VinaPhone
100MB (vượt gói 75đ/50KB)
1.500đ/ngày