image
BPLUS
100.000đ
Miễn phí:
2,5GB (hết tốc độ dừng truy cập)
300 phút gọi nội mạng VNP
300 SMS nội mạng VinaPhone.
Thông tin chi tiết
*Đối tượng: Thuê bao trả trước (không bao gồm Ezcom) Tiêu dùng TKC cho tất cả các dịch vụ tại tháng T-1 đạt mức <100.000đ
*Phí ĐK/gia hạn: 100.000đ/lần
*Gói cước gia hạn tự động
Gói cước cùng loại
Miễn phí 20 phút nội mạng VinaPhone
500MB (vượt gói 25đ/50KB)
2.000đ/ngày
Miễn phí:
cuộc gọi nội mạng VinaPhone <=20 phút
2GB Data/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
50 phút ngoại mạng
89.000đ/tháng
Miễn phí các cuộc goi nội mạng Vinaphone <= 10 phút
1 GB/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
25.000đ/ngày
200 phút nội mạng VinaPhone + 200MB Data/ngày
30.000đ/tháng
Miễn phí các cuộc goi nội mạng Vinaphone <= 10 phút
50 phút cố định VNPT
1GB/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
25.000đ/tháng
Miễn phí 10 phút nội mạng VinaPhone
100MB (vượt gói 75đ/50KB)
1.500đ/ngày
Hotline
Chat
Scroll To Top